Thành phần Khớp Care gồm những gì? - KHOP Care

Thành phần Khớp Care gồm những gì?

Trả lời:

Nghe nói đến sản phẩm Khớp Care sử dụng cho người đang gặp vấn đề đau nhức xương khớp nhưng bạn vẫn còn đang thắc mắc chưa hiểu rõ về sản phẩm ,vậy thành phần gồm những gì?

Thành phần chi tiết Khớp Care

Khớp Care với 100% thành phần là thảo dược vô cùng an toàn cho người sử dụng và đặc biệt là không gây bất kì tác dụng phụ nào.

Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)800mg
Hy thiêm (Herba Sigesbeckiae orientalis)700mg
Dây đau xương (Caulis Tinosporae sinensis)700mg
Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis)500mg
Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii)400mg
Cốt khí củ (Radix Polygoni cuspidati)300mg
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparatae)300mg
Sói rừng (Herba Sarcandrae glabrae)300mg
Glucosamin20mg

Sản phẩm giúp người dùng giảm nhanh các triệu chứng đau nhức xương khớp ngay từ những ngày đầu sử dung.


Trả lời:

Nghe nói đến sản phẩm Khớp Care sử dụng cho người đang gặp vấn đề đau nhức xương khớp nhưng bạn vẫn còn đang thắc mắc chưa hiểu rõ về sản phẩm ,vậy thành phần gồm những gì?

Thành phần chi tiết Khớp Care

Khớp Care với 100% thành phần là thảo dược vô cùng an toàn cho người sử dụng và đặc biệt là không gây bất kì tác dụng phụ nào.

Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)800mg
Hy thiêm (Herba Sigesbeckiae orientalis)700mg
Dây đau xương (Caulis Tinosporae sinensis)700mg
Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis)500mg
Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii)400mg
Cốt khí củ (Radix Polygoni cuspidati)300mg
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparatae)300mg
Sói rừng (Herba Sarcandrae glabrae)300mg
Glucosamin20mg

Sản phẩm giúp người dùng giảm nhanh các triệu chứng đau nhức xương khớp ngay từ những ngày đầu sử dung.

DS. Nhật Đức

Gửi phản hồi của bạn

Hãy để lại thông tin để được các chuyên gia tư vấn giúp bạn.